top of page

Integritetspolicy

(”Bondeform”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bondeforms målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Bondeform samlar in och hur denna används.

  1. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter
    Bondeform, org.nr. SE781113-332601 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom Bondeform-kedjan enligt denna integritetspolicy.

     

  2. Hur vi behandlar dina personuppgifter
    2.1 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med medlemskap i Bondeforms lojalitetsprogram (”Bondeform medlem”) eller i samband med köp/beställning i butik eller e-handel. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer och leveransadress.

Personuppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som genereras om dig när du använder våra tjänster, samlar vi också in personuppgifter (bl.a. folkbokföringsadress) från offentliga adressregister (Bisnode). För dig som är medlem i Bondeform medlem samlar vi även in kundsegment i form av boendeform, livsfas och konsumtionskraft (Bisnode).
 

2.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften (ändamål) vi gör detta.

Hantera beställningar och kassaköp

Ändamål: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Behandlingar

Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar). Registrera medlemsnummer på köptransaktioner (för de köp som görs av medlem). Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Kategorier av personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer. Medlemsnummer (endast Bondeform medlem). Personnummer (endast Bondeform medlem – om person själv önskar uppge då denne inte kommer ihåg sitt medlemsnummer), och i förekommande fall vid kreditansökan. Laglig grund: *Fullgörande av avtal *för din beställning och dess leverans. Behandlingen är även nödvändig för att fullgöra åtaganden i medlemsvillkor som tex personliga erbjudanden och hantering av dina kvitton (endast Bondeform medlem).

Lagringstid: se punkt 2.5 nedan.

Hantera bokningar av tjänster

Ändamål: För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. bilsläp).

Behandlingar

Mottagande av bokningar, om- och avbokningar. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation kring bokningen. Säkerställa identitet. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Personnummer. Laglig grund: Fullgörande av avtal för din bokning av tjänst och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

Lagringstid: se punkt 2.5 nedan.

Hantera kundserviceärenden

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice. Säkerställa identitet. Utredning av eventuella klagomål och supportärenden. Hantering av reklamations-, garanti-, skötselråd och andra supportärenden. Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 

Namn.
Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer, medlemsnummer).
Din korrespondens.
Köpreferenser (t.ex. ordernummer).
Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

Lagringstid: se punkt 2.5 nedan.

Utvärdera och utveckla vårt sortiment och tjänster

Ändamål: För att kunna utveckla vårt sortiment och våra tjänster så vi kan möta marknadens krav.

Behandlingar

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment och våra tjänster. Framtagande av underlag för att utveckla våra varu- och logistikflöden. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Köp- och orderhistorik. Adress, postnr och ort. Ålder och butikstillhörighet. Eventuell feedback från dig avseende Bondeforms produkter och tjänster. Laglig grund: Berättigat intresse för att Bondeform löpande kan presentera relevanta produkter och tjänster på marknaden.

Lagringstid: se punkt 2.5 nedan.

Förhindra missbruk av våra tjänster

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Bondeform.

Behandlingar

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik). Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Personnummer. Ljud- och videoinspelningar från kamerabevakning. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Uppgifter om hur våra digitala tjänster används. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott.
 

Lagringstid:
Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk. Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i två månader. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid polisen har behov av materialet.

Uppfylla lagliga skyldigheter

Ändamål:

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt vid var tid gällande lag.

Behandlingar

Nödvändig hantering för uppfyllande av Bondeforms rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättlagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). Kategorier av personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.). Köphistorik. Betalhistorik.

Laglig grund:

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt gällande lag, se punkt 2.4 nedan.

Lagringstid: se punkt 2.5 nedan

Marknadsföra produkter och tjänster – katalogutskick

Ändamål:

För att kunna informera och inspirera om Bondeforms produkter och tjänster.

Behandlingar

Skicka katalog. Kategorier av personuppgifter som behandlas

För- och efternamn. Adress. Laglig grund: För katalogutskick till kunder som inte är medlem i Bondeform medlem är behandlingen ett berättigat intresse för oss att kunna marknadsföra våra varor och tjänster.

Lagringstid: För katalogutskick till kund som inte är med i Bondeform medlem upphör utskick 36 månader efter orderdatum.

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Ändamål:

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar

Identifiering och kontroll av ålder. Kommunikation till tävlingsdeltagande. Publicering av vinnare av tävling på bondeform.se. Utse vinnare och förmedling av eventuell tävlingsvinst. Hantering av eventuellt återkallande av samtycke för kommunikation i den kanal kommunikationen skett i. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Medlemsnummer (endast Bondeform medlem). Kontaktuppgifter (e-post). Lämnade uppgifter i samband med tävling som ex tävlingssvar. Laglig grund: Behandlingen är vårt berättigade intresse och nödvändig för fullgörande av avtalet (avser Bondeform medlem).

Lagringstid:

3 månader efter att vi annonserat vinnaren. I det fall vinnaren är medlem i Bondeform medlem sparas informationen till dess 

medlemskapet avslutas.

I det fall du är medlem i vår kundklubb ”Bondeform medlem”, så hanterar vi dessutom dina personuppgifter på sätt som beskrivs nedan:

Hantera registrering av medlemskap (avser Bondeform medlem)

Ändamål:

För att kunna administrera ditt medlemskap.

Behandlingar

Säkerställa persons identitet och vid behov ålderskontroll. Registrera medlemskap i butik, på webb, via kundservice, via SMS, via Mina Sidor. Löpande uppdatera adressuppgifter mot folkbokföringsregistret (Bisnode). Kategorier av personuppgifter som behandlas

Namn. Folkbokföringsadress. Personnummer. Kontaktuppgifter. Medlemstatus. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med medlemmen och dennes medlemskap. Behandlingen görs även med stöd i en intresseavvägning, där det berättigade intresset är vårt intresse av att kunna marknadsföra Bondeform och Bondeforms varor och tjänster och tillhandahålla relevant information och erbjudanden till våra kunder, bland annat genom postala utskick och meddelanden per e-post och SMS.

Lagringstid: Till dess att medlemskapet avslutas (sker manuellt på begäran av kund eller automatiskt p.g.a. inaktivitet 36 månader efter din senaste aktiva handling).

Hantera medlemskap och möjliggöra åtkomst till webbtjänsten ”Mina sidor” (avser Bondeform medlem)

Ändamål: För att kunna hantera administration av medlemmens köp, över tid säkerställa att vi har korrekta adressuppgifter om medlemmen och hantera dennes önskemål om kommunikation från Bondeform.

Behandlingar

Säkerställa identitet och vid behov ålderskontroll. Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter. Skapa behörighet för inloggning på Mina Sidor. Spara dina kvitton för garanti och reklamation. Hantering av dina gjorda val på Mina Sidor. Hantera medlemmens egna återkallande av medlemskap eller Bondeforms uppsägning av medlemskap. Avsluta medlemskap och radera personuppgifter. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Namn. Folkbokföringsadress. Medlemsnummer. Personnummer. Medlemstatus. Kontaktuppgifter. Medlemstatus. Användarnamn. Köphistorik. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att administrera medlemskapet och för att hantera medlemmens samtycke om kommunikation från Bondeform.

Lagringstid: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet 36 månader efter din senaste aktiva handling).

Marknadsföra produkter och tjänster samt lämnande av erbjudanden (avser Bondeform medlem)

Ändamål: För att kunna informera och inspirera om Bondeforms produkter och tjänster. Kommunikationen kan vara kopplad till aktuell kampanj eller baserat på insamlade data som t.ex. tidigare genomförda köp hos Bondeform.

Behandlingar

Skicka direktmarknadsföring via e-post, SMS eller post (endast Bondeform medlem). Skicka katalog. Skapa personliga erbjudanden som tex värdecheck. Genomföra kundanalyser av tex köpbeteende och demografi för att möjliggöra relevant kommunikation (endast Bondeform medlem). Hantering av eventuellt återkallande av samtycke för kommunikation i den kanal utskicket skett i. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Medlemsnummer. För- och efternamn. Kontaktuppgifter. Medlemstatus. Användarnamn. Köphistorik. Händelsetransaktioner, tex historik över utskick (tex nyhetsbrev), tilldelade och inlösta erbjudanden. Medlemssegment. Lämnande kunduppgifter via tex Mina Sidor. Laglig grund: Behandlingen är vårt berättigade intresse och nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Bondeform medlem (endast Bondeform medlem).

Lagringstid: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet 36 månader efter din senaste aktiva handling).

Hantera medlemsundersökningar (avser Bondeform Medlem)

Ändamål: För att kunna genomföra undersökningar och samla in vad medlemmar tycker om olika delar av Bondeforms sortiment, tjänster eller marknadsföring.

Behandlingar

Utskick av undersökningsenkät via e-post eller SMS. Kommunikation till deltagande. Analys av undersökningen. Hantering av eventuellt återkallande av samtycke för deltagande i undersökningar och kommunikation i den kanal undersökningen skickas ut i. Kategorier av personuppgifter som behandlas

Medlemsnummer. Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress. För- och efternamn. Lämnande svar på undersökning. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att genomföra undersökningen för att förbättra Bondeforms tex sortiment och marknadsföring.

Lagringstid: I det fall undersökningen gäller dina 

intressen och preferenser kommer vi att lagra dessa så länge medlemskapet består. I det fall undersökningen gäller generella frågor om t.ex. Bondeforms sortiment, tjänster eller marknadsföring så anonymiseras personuppgifterna i samband med att undersökningen sammanställts.

2.6 Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du ett antal rättigheter när det gäller hur dina personuppgifter behandlas av Bondeform. Här är en översikt över dessa rättigheter:

Rätt till information: Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Detta inkluderar information om syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, och vilka mottagare som dina uppgifter kan komma att delas med.

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dem. Detta kan hjälpa dig att verifiera att dina uppgifter är korrekta och att behandlingen är laglig.

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras.

Rätt till radering:

I vissa fall har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas, till exempel om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för eller om behandlingen är olaglig.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du ifrågasätter deras korrekthet eller om du motsätter dig behandlingen.

Rätt till dataportabilitet: Om du har lämnat dina personuppgifter till Bondeform och behandlingen bygger på ditt samtycke eller avtal, har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller berättigat intresse eller direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke: Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst.

Rätt att klaga:

Om du anser att Bondeform inte följer lagar och regler om behandling av personuppgifter har du rätt att lämna in en klagomål till tillsynsmyndigheten.

3. Kontaktuppgifter till Bondeform

Om du har några frågor eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad enligt ovan, är du välkommen att kontakta Bondeform på följande sätt:

E-post: info@bondeform.com

Post: Bondeform, Parkvägen 537238 Ronneby

Bondeform kommer att göra sitt bästa för att hantera dina förfrågningar och frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page